HOA TƯƠI MINH TUẤN

Địa chỉ: Số 556-558 đường Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

Điện thoại: 098 994 6949

Email: hoatuoiminhtuan1@gmail.com