Chính sách khách hàng

Hoa tươi Minh Tuấn gửi tới các khách hàng chính sách khách hàng nhằm giúp cho việc mua hàng thuận lợi và việc thay đổi cũng như hủy đơn hàng không gặp phải vướng mắc.

1- Hủy đơn hàng

– Đối với Bắc Giang cần phải hủy trước 8 giờ hành chính (từ 7h00 sáng đến 21h00).

– Đơn hàng ở tỉnh phải hủy trước 12 giờ hành chính (từ 7h00 sáng đến 21h00).

Các đơn hàng hủy sau thời gian này vẫn phải thanh toán 50% cho công ty.

2- Thay đổi đơn hàng

Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 04 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa được thiết kế): Được chấp nhận và không tính phí.

Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, Hoa tươi Minh Tuấn hoàn trả lại tiền chênh lệch. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, khách hàng phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch.Việc thực hiện chuyển phát điện hoa sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến các sản phẩm của Hoa tươi Minh Tuấn, các nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.